İnsanlık son 2 asırda gerçekleştirdiği gelişme ile adeta çağ üstüne çağ atladı. Elektriği üretme, depolama gibi teknolojik gelişmeler, bilgisayar, internet, televizyon, uygu, mobil cihazlar gibi hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan teknolojilerin gelişmesine olanak sağladı. Her ne kadarda güneş teknolojileri istenilen seviyeye gelmemiş olsa da giderek daha küçük alanlarda daha büyük enerjiler üretebilecek ve depo edebileceğiz. Peki ne zaman? Çok yakında.

Güneş teknolojilerinin bir tarihçesinden bahsedersek teoride, güneş enerjisi insanlar tarafından MÖ 7. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlandı. Tarih bilimi bize insanların güneş ışığını büyüteç malzemeleriyle ateş yakmak için kullandığını gösteriyor. Daha ileri tarihlerde, MÖ 3. yüzyılda, Yunanlılar ve Romalıların dini törenler için meşaleleri yakmak amacıyla aynalarla güneş enerjisini kullandıkları biliniyor. Bu aynalar, “yanan aynalar” olarak adlandırılan normalleştirilmiş bir araç haline geldi. Çin uygarlığının da o dönem aynaları aynı amaçla kullanıldığı 20. yüzyılda belgelendi.

Güneş teknolojileri binlerce yıl öncesinde kullanılmaya başlanan bir teknoloji. Günümüzde elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinin tarihçesine bakıldığında ise 1873’te Willoughby Smith, selenyumun foto iletken potansiyeline sahip olduğunu keşfetti ve William Grylls Adams’ın ve Richard Evans Day’in 1876’da selenyumun güneş ışığına maruz kaldığında elektrik ürettiğini keşfetmesiyle bu konudaki gelişmeler ve atılımlar devam etti. Birkaç yıl sonra, 1883’te, Charles Fritts, selenyum gofretlerden yapılan ilk güneş pillerini üretti.

Güneş panelleri halen gelişimini sürdüren bir güneş teknolojisi. Bu teknoloji çok 5-10 yıl içerisinde çok daha iyi gelişecek ve birim alandan elde edilen verim daha da yükselecek.

Peki bu bize ne kazandıracak?

İnsanlık artan nüfusu nedeniyle enerji tüketimini karşılamak için yeşil enerjiye mecbur. Doğanın dengesinin bozulmaması için karbon salımının önlendiği enerji kaynaklarına sarılmak zorunda. Daha yüksek verimli güneş panelleri bize hem yerden tasarruf sağlayacak hem de birim alandan alacağımız verim ile daha çok ihtiyacı karşılayabileceğiz. Teknoloji çok hızla ilerliyor ve çok yakın bir gelecekte dünyada bulunan tüm araçlar elektrikli olacak. Fosil yakıt kullanan makinelerin devrinin sonuna gelmek üzereyiz. Bu nedenle güneş teknolojilerinin gelişimi insanlık için çok önemli.